Oj Haňičko što ti to, text piesne, hrá JUNO z Čirča

Oj Haňičko što ti to, što ti to, že maš ličko pobito, pobito
pobila ho moja ľuba mamka, žem ľubila čorňavoho Janka.

Oj Haňičko z kukuričnej mučky, nesuca ty do gazdovej ručky,
ľem jes suca pre mladoho pana, oj, Haňičko šumna maľovana.

Frajiročko falošna falošna, do haňby ňa prinesla prinesla,
išči zme ša aňi nebočkaľi plany ľude už nas ohvarjaľi.

Prišol do nas haľama, haľama prosit ručnik, žebym mu podala.
Ja haľamu haľamu nepoznam, ja mu ručnik nepodam, nepodam.
...........................

Ой Ганіčко што ті то, што ті то, же маш лічко побіто, побіто ?
Побіла го моя люба мамка, же-м любіла чорнявого Янка.

Ой Ганічко з кукурічней мучки, несуца ти до ґаздовей ручки.
Лем єс суца пре младого пана, ой Ганічко шумна мальована.

Фраїрочка фалошна фалошна, до ганьби ня прінесла, прінесла.
Ішчі сме ся аньі небочкалі, плани люде уж нас огварялі.

Прішол до нас Галяма Галяма, просіт руцнік, жебим му подала.
Я Галяму Галяму непознам, я му ручнік неподам, неподам.

Vypočujte si pieseň na adrese
https://youtu.be/B5Q-_wARQY8
Hudobná skupina JUNO z Čirča


text pridal: paprika

formát txt formát pdf verzia pre tlač poslať emailom

Košík

nakupny kosikVo Vašom košíku máte 0 položiek v celkovej hodnote 0.00
Nahliadnuť do nákupného košíka

Prihlasovanie

Vyhľadávanie

Reklamy

xreklama 26

text piesne: Oj Haňičko što ti to, text piesne, hrá JUNO z Čirča

Ľudová hudba | Videorohal © copyright 2007-2010 | patie web studio | Webhosting by VIPhosting.sk